Hướng dẫn | Đăng nhập | Đăng ký |    

VietNam English
Online 233 | Hotline: (84 8) 37 156 156
Tin tức - Sự kiện
Tìm Tin tức - Sự kiện  
Đổi mới tư duy, xử lý ngay vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch
(TITC) – Đây là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch diễn ra ngày 09/8/2016 tại Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam vừa qua.

Đây là lần đầu tiên, Chính phủ tổ chức một hội nghị quy mô toàn quốc chuyên đề về du lịch với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ, 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các nhà đầu tư chiến lược, đông đảo các doanh nghiệp trong ngành Du lịch.

Hội nghị quan trọng này nhằm tìm ra các giải pháp đưa du lịch phát triển đột phá trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế và theo đúng định hướng mà Đảng, Nhà nước đã đặt ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận định thời gian qua ngành Du lịch Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và còn nhiều hạn chế, yếu kém. Thủ tướng cũng chỉ ra những hạn chế cụ thể như: Du lịch Việt Nam chưa theo kịp nhiều nước trong khu vực về thu hút khách quốc tế. Tỷ lệ du khách quay lại không cao. Hiện tượng ép giá, ép mua, đeo bám và không bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách còn xảy ra ở một số nơi. Vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm chưa được quan tâm đúng mức. Thái độ ứng xử của một bộ phận người làm du lịch còn thiếu chuyên nghiệp.

Để phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương đổi mới tư duy về phát triển du lịch. Cần quán triệt và tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch; lồng ghép phát triển du lịch trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh, du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, mang nội dung văn hóa sâu sắc, có tính liên ngành, liên vùng, xã hội hóa cao và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Cùng với đó, Thủ tướng cũng chỉ đạo cần xử lý ngay những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi thuận lợi cho phát triển du lịch, cụ thể:

Về tạo điều kiện thuận lợi cho thủ tục xuất nhập cảnh, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an  khẩn trương triển khai Đề án cấp thị thực điện tử, cấp thị thực tại cửa khẩu. Các Bộ: Tài chính, Công an, Ngoại giao, Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất áp dụng mức lệ phí thị thực nhập cảnh phù hợp; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định về xuất nhập cảnh, tạo thuận lợi cho khách du lịch. Các Bộ: Ngoại giao, Công an, Quốc phòng phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi về cấp thị thực nhập cảnh, giảm tối đa thời gian cấp thị thực. Bộ Giao thông vận tải phối hợp các Bộ liên quan khẩn trương trình Chính phủ Đề án mở đường bay trực tiếp từ các quốc gia, địa bàn trọng điểm đến Việt Nam.

Về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch, Thủ tướng đồng ý thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, phát triển sản phẩm, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực xây dựng thể chế; với nguồn hình thành từ một phần nguồn thu lệ phí thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch, đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, chủ thể hưởng lợi từ du lịch… Ngân sách nhà nước cấp khoản kinh phí ban đầu cho Quỹ.

Về xúc tiến, quảng bá du lịch, Thủ tướng chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch trong và ngoài nước; rà soát, đánh giá hiệu quả và có giải pháp phù hợp đối với việc tham dự các hội chợ du lịch, lễ hội du lịch trong nước và quốc tế; tập trung nguồn lực tổ chức hội chợ du lịch quốc tế trọng điểm trong năm theo chủ đề. Nhân sự kiện APEC 2017 tại Việt Nam, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình quảng bá, xúc tiến thu hút khách du lịch vào dịp này.

Về quản lý điểm đến và nâng cao chất lượng dịch vụ, Thủ tướng chỉ đạo Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ chất lượng dịch vụ du lịch, nhất là các cơ sở lưu trú, cơ sở dịch vụ trong các khu, điểm du lịch, kiên quyết xử lý và xử lý nghiêm các vi phạm, bao gồm cả việc rút giấy phép hoạt động hoặc thu hồi quyết định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch; xử lý nghiêm các hành vi phản cảm, mất an ninh trật tư, xâm phạm các di tích văn hóa, lịch sử; tăng cường quản lý khai thác các di sản văn hóa, thiên nhiên phục vụ phát triển du lịch.

Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm, có hiệu quả các nhiệm vụ trong Nghị quyết 92/NQ-CP của Chính phủ, Chỉ thị 18/CT-TTg và Chỉ thị 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời xây dựng và kiểm soát chất lượng các trạm dừng nghỉ, bến đỗ, nhà hàng, cửa hàng; xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn; quản lý chặt chẽ giá dịch vụ du lịch và kiên quyết xử lý tỉnh trạng lừa đảo, đeo bám, ép giá, bắt chẹt du khách.

Về tổ chức hoạt động và ứng xử thân thiện tại các sân bay cửa khẩu, Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cảng hàng không đảm bảo vệ sinh, trật tự; tuyên truyền phát động phong trào ứng xử văn hóa, văn minh tại các sân bay; chú trọng bảo đảm giao thông thông suốt trong đón, tiễn khách ở các thời gian cao điểm. Bộ Công an và Bộ Quốc phòng nghiên cứu cải tiến quy trình kiểm soát nhập, xuất cảnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch làm thủ tục nhanh chóng, thuận tiện tại các cửa khẩu đường không, đường bộ và đường thủy; chủ động có các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách trong các tình huống khẩn cấp. Bộ VHTTDL phối hợp các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch.

Về phát triển nguồn nhân lực du lịch, Thủ tướng chỉ đạo Bộ LĐTBXH khẩn trương ban hành khung trình độ nghề quốc gia trong lĩnh vực du lịch; công nhận bộ tiêu chuẩn nghề quốc gia về du lịch và thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về nghề du lịch trong khu vực ASEAN. Bộ VHTTDL phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đánh giá, dự báo nhu cầu nhân lực, có biện pháp bổ sung kịp thời số lượng, bảo đảm chất lượng hướng dẫn viên, thuyết minh viên phục vụ khách du lịch, nhất là các địa bàn trọng điểm thu hút nhiều khách quốc tế và hướng dẫn viên các ngoại ngữ hiếm.

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, doanh nghiệp và người dân trong phát triển du lịch; phổ biến rộng rãi Bộ quy tắc ứng xử trong lĩnh vực du lịch nhất là tại các khu, điểm du lịch.

Các hiệp hội ngành nghề du lịch chủ động đổi mới hình thức tổ chức, quản lý, điều hành để thực sự là đại diện của doanh nghiệp, thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp lớn, các nhà đầu tư chiến lược. Các bộ, ngành, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về phát triển du lịch để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp thu các ý kiến đóng góp của địa phương, doanh nghiệp tại Hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch, hoàn thiện Đề án Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và trình Bộ Chính trị trong tháng 10/2016.

Hương LêCác thông tin khác:
* Sôi động Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2018
* Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2018
* Sôi động Ngày hội Du lịch TP Hồ Chí Minh năm 2018
* Khai mạc Hội chợ Du lịch quốc tế VITM 2018
* Lễ hội hoa ban Điện Biên năm 2018 chính thức khai hội
* Liên hoan Ẩm thực quốc tế - Huế 2018
* Rực rỡ Ngày hội hoa Anh đào Tuyền Lâm, Đà Lạt 2018
* Quảng Bình mở tour thám hiểm đến hang lớn thứ tư thế giới
* Festival Huế 2018 - hội nhập và phát triển
* Khai mạc sự kiện Hoa Anh Đào - Pá Khoang - Điện Biên năm 2018
* Mù Cang Chải lọt top vùng núi đẹp nhất thế giới
* Khai trương Khu Du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang
* Phát hiện 58 hang động mới ở Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình)
* Hồ Tràm Strip là khách sạn có sân golf tốt nhất thế giới
* Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 7 năm 2017


Giới thiệu | Qui định | Thanh toán | Sitemap | Liên hệ
© 2008 - 2023 Tourbalo - Member Of PMV Corp, Tòa Nhà SBI, Công Viên PM Quang Trung, Quận 12, HCMC
Website: www.Tourbalo.com - Tourbalo.vn, thông tin địa danh, bản đồ du lịch, vé máy bay, thuê xe, khách sạn, khu giải trí, shoping - mua sắm